Önemli Bilgiler

HAVUZ İŞLETME TALİMATI

1- Filtrasyon (FILTER)

Denge deposu vanası %100 (tam), dip emiş vanası %20-50 (yarım) açılır. Vakum (süpürge) vanası kapalıdır. Altıyollu vana 1 (FILTER) konumuna alınır ve motor çalıştırılır. Bu esnada manometredeki değere bakılır. 0,5-1 atü arasında olmalıdır. Bu değer unutulmamalıdır. Okunan değer %50 oranında arttığında filtreler kirlenmiş demektir. Ters yıkama ve durulama yapılıp başlangıçtaki değerine düşürülür.

2- Ters Yıkama (BACKWASH)

Zamanla kum taneciklerinin arasındaki gözenekler pislikle dolarak suyun geçişini zorlaştırır. Dolayısıyla filtrenin iç basıncı yükselir. Manometre kırmızı renge geldiğinde veya filtrasyon bölümünde bahsedildiği gibi %50 artış olduğunda filtre kirlenmiş demektir. Bu durumda altıyollu vana 2 (BACKWASH) konumuna alınarak pompa çalıştırılır. Su emişi için denge deposu veya dip emiş vanaları kullanılabilir.

3- Durulama (RINSE)

Ters yıkamanın ardından filtrasyon yapılırsa filtre üst yüzey pisliği havuza gider. Bu durumu engellemek için altıyollu vana 3 (RINSE) konumuna alınır, pompa çalıştırılır, gözetleme camından temiz su gelene kadar devam edilir. Ardından pompa durdurularak altıyollu vana tekrar filtrasyon konumuna alınır.

4- Boşaltma (WASTE)

Havuz tabanındaki tortu çok fazla ise altıyollu vana 4 (WASTE) konumuna getirilir. Böylece filtre kirletilmeden pislik rögara atılmış olur. Doğal boşaltma vanasının olmadığı sistemlerde de havuz aynı yöntemle boşaltılabilir.

5- Çevrim (RECIRCULATE)

Bu konumda altıyollu vana havuz suyunu filtreye sokmadan havuza geri gönderir.

6- Kapalı (CLOSED)

Pompa emişi ile filtre arasındaki tesisata müdahale gerektiğinde ya da kışa girerken kullanılacak konumdur.

 

Dikkat: ALTIYOLLU VANA KONUMU DEĞİŞTİRİLİRKEN HAVUZ POMPASI KESİNLİKLE ÇALIŞTIRILMAZ

 

 

HAVUZ SORUNLARI

 

 

PROBLEM SEBEP SONUCU ÇÖZÜMÜ
Donuk görünümlü bulanık su Klor seviyesi düşük
stabilizer yüksek (>100 ppm)
Yosun üremesinin
ilk aşaması
pH’ ayarlachlor 56
ile şok klorlama yap
stabilizeri düşür (40-60 ppm)
Parlak olmayan su Filtrasyon zayıf, pH yüksek Askıda katı madde
miktarının artması
Filtreyi konrol et, pH’ı düşür
Renkli ama berrak su Suda metal iyonları mevcut Havuz suyunda okside
olmuş metaller
pH’ı ayarla çöktürücü kullan,
şok klorlama yap
Suda renkli mevcut parçacıklar Düşük pH nedeninden
korozyon
Okside olmuş metaller pH’ı ( + ) yükselt
Duvarlarda, borularda, filtre-
lerde taş oluşumu
pH yüksek, Alkanite yüksek,
CaCo3 çözünürlüğü yüksek
Kalsiyum karbonat çözü-
nürlüğü aşılmış, filtre
basıncının yükselmesi
pH’ı düşür, suyu dengede tut
Yeşil bulanık su, kaygan
yüzey ve yosunlaşma
Klor seviyesi düşük, stabi-
lizer fazla (>100 ppm)
Yosun üremesi pH’ı ayarla, 56 klorla şoklama
yap, taze su ile stabilizeri düşür
Göz ve cilt tahrişi Uygun olmayan pH, Etkisiz
klorlama sonucu, klor
miktarı yüksek
Kirlilik artması, ph yüksek
Bağlı klor yüksek (>0.2ppm)
pH’ı ayarla, 56 klorla şoklama
yap, klor değerini 0,8- 2.0 ppm
aralığında olsun
Gözü yakacak seviyede
kuvvetli klor kokusu
Serbest klor düşük, stabilizer ve bağlı klor yüksek(>0.2ppm) Yetersiz  dezenfeksiyon Doğru şok klorlama yap, 56 klor
kullan, Stabilizer seviyesini
40-60 ppm seviyesine düşür
Giysilerde ve saçlarda ağarma Klor seviyesi çok yüksek
(>1,5 ppm)
Sebest klor yanlış ölçümü Klor seviyesini düşür